Language

En tjeneste for døv, hørselshemmet eller talehemmet til nødnumrene 110, 112 og 113

Registrer deg for å kunne sende SMS til nødnumrene 110 (Brann) , 112 (Politi) og 113 (Helse)

Trenger du øyeblikkelig hjelp NÅ, få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

Hva er Nød-SMS?

Nød-SMS er en tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS.

For å kunne sende SMS til nødnumrene må mobilnummeret ditt være registrert.

I en nødsituasjon er den raskeste måten å få hjelp på fortsatt å ringe taleanrop til 110, 112 eller 113. Nød-SMS er en tjeneste for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet i situasjoner der dette ikke er mulig.

 Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan du som har registrert mobilnummeret ditt sende SMS til nødnummer 110, 112 eller 113. For å spare tid bør meldingen inneholde informasjon om:

  • HVOR du er.
  • HVA det gjelder. 
  • HVEM og hvor mange personer er i nød.

På nødmeldesentralen kommer SMSen din inn i samme system som taleanropene, og operatøren sender deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Deretter får du oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen og sende riktig hjelp til rett plass. 

Registrering

Registreringen er kun tilgjengelig for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet.

Ha mobiltelefonen din tilgjengelig når du registrer deg.

  1. Les brukervilkårene og forutsetninger for bruk av Nød-SMS.
  2. Fyll ut og send inn det digitale registreringsskjemaet.
  3. Bekreft registreringen din ved å svare JA på SMSen du får tilsendt innen 30 minutter.

Når du har fullført registreringen vil du motta en ny SMS med bekreftelse på at tjenesten er klar til bruk.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙