Language

Registrer deg for å kunne sende SMS til nødnumrene 110 (Brann) , 112 (Politi) og 113 (Helse)

Hva er Nød-SMS?

Nød-SMS er en tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS.

For å kunne sende SMS til nødnumrene må mobilnummeret ditt være registrert.

I en nødsituasjon er den raskeste måten å få hjelp på fortsatt å ringe taleanrop til 110, 112 eller 113. Nød-SMS er en tjeneste for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet i situasjoner der dette ikke er mulig.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙